End 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Niagara  0  2  0  1  1  3  x  x  7
Fleming  1  0  1  0  0  0  x  x  2