End 1 2 3 4 5 6 7 8 Extra Final
Niagara  1  0  1  1  4  0  0  0  3  10
Fanshawe  0  4  0  0  0  1  1  1  0  7